DYSLEKSI / ORDBLINDHED

DYSLEKSI – HVAD ER DET?

Dysleksi er et andet ord for ordblindhed. Ordet stammer fra græsk dys- (noget mangelfuldt) og lexis (ord, tale).
Dysleksi betyder mangelfuld evne til at læse og skrive.

Der er tre – mindst tre – fordele ved at sige ”Jeg har dysleksi” fremfor ”Jeg er ordblind”:

 • ”Dysle… hvaffor-noget?”, vil mange undrende spørge. Eller ”Hvad er det?” Dermed får du muligheden for at forklare, hvordan netop DU kæmper med bogstaver og ord
 • Du undgår misforståelser. (Der er mange fordomme knyttet til ordet ordblind)
 • Man HAR dysleksi. Dysleksi er ikke noget man ER. Dysleksi er ikke noget, der definerer dig som individ.

NOGLE SYMPTOMER PÅ DYSLEKSI

 • Langsom læsning
 • Upræcis læsning
 • Besvær med at huske det læste
 • Besvær med stavning – måske især stavning af længere og eller ”nye” ord
 • Skriver knudret. Den røde tråd mangler
 • Besvær med at skrive noter – skrive ned samtidig med at lytte
 • Besvær med at omsætte tanker til skriftsprog.

DYSLEKSI ER

 • uafhængig af intelligens
 • arvelig.

International og dansk definition af dysleksi
https://www.ordblindeforeningen.dk/definitioner.asp

Se mere om dysleksi/ordblindhed
https://www.ordblindeforeningen.dk/ordblindhed.asp
https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed.

Langt, langt de fleste er ikke blevet testet eller på nogen måde afklaret i forhold til de læse- og skrivevanskeligheder, de oplever og altid har oplevet

Vejledning og undervisning

 • Har du dysleksi/er du ordblind?
 • Jeg hjælper dig med afklaring
 • Er du blevet testet og har du fået at vide, at du har dysleksi/er ordblind?
 • Jeg hjælper dig med indsigt i og forståelse af netop DIN dysleksi/ordblindhed
 • Individuel undervisning: lær, læs og skriv bedre
 • Materialet er det, som du læser, skriver, arbejder med
  Jeg underviser dig fx i strategier til læsning, skrivning, notater, det at huske.
Strategier:
 • Aktiv læsning hjælper dig med at vurdere, hvor dybt du skal sætte dig ind i en tekst. På den måde bruger du din tid mest hensigtsmæssigt, og du får så meget som muligt ud af din læsning
 • Ved hjælp af sproglig bevidstgørelse kommer du til at skrive mere præcist
 • Notatteknik. Ved at skrive notater kan du forholde dig aktivt til det, du læser, ser hører Notatteknik hjælper dig til bedre at lære, forstå og huske
 • Memoteknik – huskestrategier til bedre at kunne huske
 • Struktur på andet end tekst – fx struktur på dine studier, din hverdag, din forberedelse
 • Overblik og planlægning – fx overblik over dine studier, over dine opgaver på jobbet.

PROJEKT

Fx. et projekt om frafald – med målet mindre frafald.

Det at gennemføre en videregående uddannelse stiller bl.a. krav til skriftsproglige kompetencer. Derfor kan begrænsninger i netop de skriftsproglige kompetencer for nogle studerende blive ikke blot en barriere, men en hindring for uddannelse.

Læs mere

Mange har en opfattelse af sig selv som doven og/eller dum. Langt, langt de fleste er ikke blevet testet eller på nogen måde afklaret i forhold til de læse- og skrivevanskeligheder, de oplever og altid har oplevet.

Læs mere

WORKSHOP

Hvordan opnå ”den gode” studerende/elev?

Typiske symptomer på dysleksi hos studerende er bl.a. at have vanskeligt ved at tilegne sig nyt stof ved læsning, vanskeligt ved at udtrykke komplicerede sammenhænge skriftligt, usikker stavning.

Læs mere

Dysleksi hos studerende i videregående uddannelser kommer til udtryk på vidt forskellige måder. Fx kan nogle studerende med dysleksi komme til at give det indtryk, at de er ”dovne”, da de enten lader som om, de ikke forbereder sig (i virkeligheden knokler de, men når ikke så meget) eller har så vidt muligt valgt læsning og skrivning fra (…). Nogle bliver ramt af stress, sygdom, da studierne, pga. læse- og skriveproblemer, bliver alt for uoverskuelige og krævende for dem. Andre forsøger at klare sig igennem og skjuler deres vanskeligheder ved at optræde ukoncentrerede og diffuse eller forvirrede. Nogle har haft en kringlet vej til uddannelsen og er sprunget fra uddannelse til uddannelse.

Til ovenstående skal føjes, at det for dyslektiske studerende i videregående uddannelser typisk gælder, at de ikke ved, hvad det er for vanskeligheder de kæmper med. Mange har en opfattelse af sig selv som doven og/eller dum. Langt, langt de fleste er ikke blevet testet eller på nogen måde afklaret i forhold til de læse- og skrivevanskeligheder, de oplever og altid har oplevet.

Læs mere

FOREDRAG

Book mig til et foredrag om dysleksi / ordblindhed.

Skriv til mig