Håndtering af tekst

Udvikling af undervisning 

Mindre  frafald 

PRIVATE.

Jeg arbejder i øjenhøjde og tager udgangspunkt i det,
du læser og skriver.   

Læs

 • Læs en tekst mere effektivt
 • Læs og forstå bedre
 • Læs hurtigere

Skriv

 • Skriv mere præcist
 • Opnå bedre sammenhæng og struktur i dine opgaver
 • Besvar skriftlige opgaver mere effektivt

Og eksamen – forbered dig bedst muligt til eksamen.

Pris

 • 550 kr. pr. lektion (60 min.)
 • Forløb á 7 lektioner: 3.500 kr.
 • Forløb á 10 lektioner: 5.000 kr.
Bogen 'Fag og læsning'

Bogen 'Fag og læsning'

Jeg har skrevet kapitlet “Aktiv læsning” i bogen Fag og Læsning. Dansklærerforeningens Forlag.

Se mere her

VIRKSOMHEDER.

Arbejd mere effektivt og få overblik og overskud ved hjælp af strategier til læsning og skrivning. 

Individuel undervisning i effektive læse- og skrivestrategier. 

 

Pris 

 • 950 kr. pr. lektion (60 min.)

UDDANNELSER.

Gennemførelse af uddannelse og mindre frafald – på alle uddannelser og i alle fag.

Projektarbejde

– med udgangspunkt i studiestrategier og med fokus på gennemførelse af uddannelse for den enkelte elev/studerende.

Workshops

– udvikling af undervisning med udgangspunkt i studiestrategier og med fokus på den gode elev/studerende.

 

DET SIGER ANDRE.

Jeg har i forbindelse med en opgave på projektlederuddannelsen fået vejledning omkring min afsluttende opgave. Jeg bad om feedback dels på den grammatiske del og dels på sammenhæng i opgaven.

Ina gav meget effektiv feedback, både hvad indhold og grammatik angår. Var imponeret over, hvor hurtigt hun med hendes professionelle vinkel kunne pege på meget væsentlige punkter i opgaven, hvor små ændringer gav meget mere sammenhæng i opgaven og gjorde indholdet mere præcist.

Rent grammatisk fik jeg også lige repeteret lidt fra skoletiden – det kan jeg helt sikkert bruge fremover.

Jeg kan varmt anbefale Ina til andre.
Marie.
Studerende på en projektlederuddannelse

Ina har vejledt alle skolens lærere i læsestrategier, og holdt oplæg for skolens lærere. Hun har indgået som oplægsholder og vejleder for skolens pædagogikumkandidater, der flittigt har brugt hende i den periode, hun har været på skolen. Der har været afholdt en række faggruppe-vejledninger med hensyn til læse- og skrivevejledning, hvor lærerne har haft dialog med Ina om fag og faglig skrivning og læsning.

Inas indsats har kunnet mærkes i klasserne, især i forhold til nye læreres tilrettelæggelse af deres undervisning, hvor læse- og skrivevejledning bliver inddraget.

Vi har været glade for Inas gejst og engagement, der har haft en smittende virkning på hele lærerkollegiet. Tak for indsatsen til Ina.

Birte Haugaard.
Kursusleder og pædagogisk udvikler

Vi har fået kompetente og velfunderede anbefalinger. Alle opgaver er blevet løst til vores fulde tilfredsstillelse og vi har oplevet positive forandringer i undervisningen.

Jeg kan på det varmeste anbefale Ina til enhver uddannelsesorganisation, der ønsker at arbejde med udvikling af undervisning og gennemførelse af uddannelse.

Poul V. Jensen. Rektor

HVEM STÅR BAG?

Jeg har gennem de seneste 11 år undervist og vejledt i og omkring

 • udvikling af det skriftsproglige
 • mindre frafald på uddannelser
 • udvikling af undervisning.

Jeg har undervist og vejledt unge/voksne, elever, studerende og undervisere på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og i virksomheder.

Jeg har bl.a. arbejdet som studielektor, akademisk læse- og skrivevejleder/lektiolog, forsker, underviser, forfatter, oplægsholder.

Ina Schmidt

cand. mag. og læse- og skrivevejleder/lektiolog

Skriv til mig