Håndtering af tekst – til unge og voksne – individuel undervisning med udgangspunkt i det du læser, skriver og arbejder med:

 

 • Læs mere EFFEKTIVT OG PRÆCIST
 • Skriv mere EFFEKTIVT OG PRÆCIST
 • SPAR TID
 • Opnå bedre resultater

 

– en investering for livet!

PRIVATE.

Vi arbejder med udgangspunkt i det,
som du læser og skriver og arbejder med.   

Læs

 • Læs en tekst mere effektivt
 • Læs hurtigere
 • Læs og forstå bedre

Skriv

 • Skriv mere præcist
 • Opnå bedre sammenhæng og struktur i dine opgaver
 • Besvar skriftlige opgaver mere effektivt

Og eksamen – forbered dig bedst muligt til eksamen.

Pris

 • 550 kr. pr. lektion (60 min.)
 • Forløb á 7 lektioner: 3.500 kr.
 • Forløb á 10 lektioner: 5.000 kr.
Bogen 'Fag og læsning'

Bogen 'Fag og læsning'

Jeg er medforfatter til bogen ‘Fag og Læsning’ som er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag.

Se mere her

PRIVATE.

Vi arbejder med udgangspunkt i det, 
som du læser og skriver og arbejder med.  

Du lærer at

 • Læse en tekst mere effektivt
 • Læse hurtigere
 • Læse og forstå bedre

Og når det gælder skriftlige opgaver:

 • Skrive mere præcist
 • Opnå sammenhæng og god struktur i dine opgaver
 • Besvare skriftlige opgaver effektivt

Og eksamen – forbered dig bedst muligt til eksamen.

Pris

 • 350 kr. pr. lektion (60 min.)
 • Forløb á 7 lektioner: 2.300 kr.
 • Forløb á 10 lektioner: 3.200 kr.

VIRKSOMHEDER.

Læs effektivt

Vil du gerne kunne læse en tekst mere effektivt?

Skriv hurtigere

Vil du gerne kunne skrive en tekst hurtigere?

Skriv præcist

Vil du gerne blive bedre til at skrive præcist?

Arbejd mere effektivt og få overblik og overskud ved hjælp af strategier til læsning og skrivning. 

Individuel undervisning i effektive læse- og skrivestrategier. 

 

Pris 

 • 950 kr. pr. lektion (60 min.)

UDDANNELSER.

Gennemførelse af uddannelse og mindre frafald – på alle uddannelser og i alle fag.

Projektarbejde

– med udgangspunkt i studiestrategier og med fokus på gennemførelse af uddannelse for den enkelte elev/studerende.

Workshops

– udvikling af undervisning med udgangspunkt i studiestrategier og med fokus på den gode elev/studerende.

 

DET SIGER ANDRE.

Jeg har i forbindelse med en opgave på projektlederuddannelsen fået vejledning omkring min afsluttende opgave. Jeg bad om feedback dels på den grammatiske del og dels på sammenhæng i opgaven.

Ina gav meget effektiv feedback, både hvad indhold og grammatik angår. Var imponeret over, hvor hurtigt hun med hendes professionelle vinkel kunne pege på meget væsentlige punkter i opgaven, hvor små ændringer gav meget mere sammenhæng i opgaven og gjorde indholdet mere præcist.

Rent grammatisk fik jeg også lige repeteret lidt fra skoletiden – det kan jeg helt sikkert bruge fremover.

Jeg kan varmt anbefale Ina til andre.
Marie.
Studerende på en projektlederuddannelse

Ina har vejledt alle skolens lærere i læsestrategier, og holdt oplæg for skolens lærere. Hun har indgået som oplægsholder og vejleder for skolens pædagogikumkandidater, der flittigt har brugt hende i den periode, hun har været på skolen. Der har været afholdt en række faggruppe-vejledninger med hensyn til læse- og skrivevejledning, hvor lærerne har haft dialog med Ina om fag og faglig skrivning og læsning.

Inas indsats har kunnet mærkes i klasserne, især i forhold til nye læreres tilrettelæggelse af deres undervisning, hvor læse- og skrivevejledning bliver inddraget.

Vi har været glade for Inas gejst og engagement, der har haft en smittende virkning på hele lærerkollegiet. Tak for indsatsen til Ina.

Birte Haugaard.
Kursusleder og pædagogisk udvikler

Vi har fået kompetente og velfunderede anbefalinger. Alle opgaver er blevet løst til vores fulde tilfredsstillelse og vi har oplevet positive forandringer i undervisningen.

Jeg kan på det varmeste anbefale Ina til enhver uddannelsesorganisation, der ønsker at arbejde med udvikling af undervisning og gennemførelse af uddannelse.

Poul V. Jensen. Rektor

HVEM STÅR BAG?

Jeg hjælper virksomheder såvel som private med at BOOSTE arbejdet med skriftsproget.

Det kan fx dreje sig om mere effektiv læsning, bedre håndtering af store tekstmængder og at skrive mere præcist.

Jeg vejleder og underviser individuelt, i øjenhøjde og tager udgangspunkt i den enkeltes fokusområde.

Jeg har i en årrække undervist og vejledt unge og voksne, studerende og elever, såvel med som uden læse- og skrivevanskeligheder.

Undervisningen og vejledningen har bl.a. drejet sig om studieteknik og studiekompetencer på såvel ungdoms- som videregående uddannelser.

Mit arbejde er præget af entusiasme og idérigdom. Jeg er en ildsjæl med et højt fagligt engagement og en stor kreativ side.

Jeg har en baggrund som studielektor, akademisk læse- og skrivevejleder, forsker, underviser, forfatter, oplægsholder. Derudover en kreativ baggrund bl.a. indenfor billedkunst, foto, dans, performance.

Ina Schmidt

cand. mag. og læse- og skrivevejleder

Skriv til mig